Người vợ dâm và ngày may mắn của anh chàng làm vườn.